Политика за поверителност

Компанията NextLevel, spletna prodaja, d.o.o., Usnjarska cesta 18, SI-1275 Šmartno pri Litiji, Slovenia, ДДС номер: SI24280151, регистрационен номер: 8476845000 (наричана по-надолу “администратор”), оценява и уважава доверието, което й гласувате, чрез изпращането на вашите лични данни. Ценим високо вашата поверителност, така че ще обработваме и използваме вашите данни само в съответствие с нашата Политика за поверителност, вашите предпочитания и приложимото в момента национално и европейско законодателство, вътрешни актове и директиви (Закон за защита на личните данни на Словения (наричан по-долу „ZVOP- 1 ”), Закона за електронните съобщения на Словения (наричан по-долу„ ZEKOM-1 “'), Общия регламент за защита на данните (наричан по-долу: GDPR)).

 

Информация за администратора

Администраторът на лични данни, получени на уебсайта www.marco-loretti.bg, е NextLevel, d.o.o. който има пълен контрол върху тяхната обработка. Ние ще защитим вашите лични данни с най-модерните технически, административни и физически мерки за безопасност, които защитават вашите лични данни от неупълномощени трети страни или тяхното разкриване, използване или промяна.

 

Декларация за защита на личните данни

Като администратор на лични данни, NextLevel, d.o.o. се задължава да обработва, съхранява и защитава личните ви данни в съответствие с най-високите стандарти за сигурност. Данните ще бъдат внимателно защитени срещу злоупотреба, изтичане, неразрешено използване, фалшифициране и загуба. Личните данни ще се използват за обработка на вашите поръчки, изпращане на електронни бюлетини или комуникация по други канали в съответствие с целта, за която са получени. Няма да препращаме личните ви данни на неупълномощени лица и други трети страни. Изключение правят доверените партньори, страни обработващи данните, с които преди това сме сключили договор за опазване, защита и законосъобразно обработване на данни. Ние се задължаваме да гарантираме, че събраните данни ще се използват само в съответствие с целта, за която сте ни дали съгласие или която е в легитимния интерес на потребителя и доставчика.

Политиката за поверителност се прилага за всички данни, които NextLevel, d.o.o. получава чрез различни комуникационни канали и не се ограничава само до лични данни, получени посредством уебсайта www.marco-loretti.bg, но обхваща и данни, събрани чрез лотарийни игри, по телефон, електронна поща и др.

 

Начини за събиране на лични данни

Можем да събираме вашите данни:

 • ако се регистрирате за електронния бюлетин. С регистрацията си за електронен бюлетин потребителят се съгласява с това администраторът на данни да изпраща промоционални материали, изображения, реклами, кампании и всички други новини за актуални оферти, промоции, цени. Препоръчваме на потребителите да се регистрират за електронния бюлетин, тъй като това им дава достъп до допълнителни отстъпки;
 • при покупка/поръчка, направена чрез телефон, уебсайт или друг комуникационен канал. В този случай се събира цялата необходима информация за качеството и безпроблемното изпълнение на договора;
 • в случай на лотарийни игри. В този случай се събират лични данни, които могат да бъдат обект на условия, различни от посочените в нашите Общи условия и Политика за поверителност. За всяка лотарийна игра важат допълнителни условия. Молим ви да ги прочетете внимателно;
 • В случай на онлайн покупка и вашето изрично съгласие за получаване на директна, лична комуникация. Когато купувате от нашия онлайн магазин, можете да потвърдите, че се съгласявате и приемате изцяло Общите условия и изрично се съгласявате да получавате рекламно и маркетингово съдържание.

 

Целта на събирането на лични данни

Поръчка и обработка

При извършване на онлайн поръчка на адрес www.marco-loretti.bg, ние ще използваме въведената информация (имейл, мобилен номер и др.), за да уредим доставката на поръчаните продукти, да получим допълнителна информация от потребителя или да информираме потребителя относно състоянието на поръчката. В този случай данните се използват единствено с цел качествено и цялостно изпълнение на договора за продажба. Тези лични данни са необходими за окончателното изпълнение на доставката, така че те също могат да бъдат съобщени на куриерите или логистичния център. Като администратор на такива лични данни, NextLevel, d.o.o. ще използва всички данни, които сте използвали за попълване на формуляра при завършване на поръчката и които представляват основата за съставяне на договора за продажба.

 

Директна, персонализирана комуникация с клиентите
 • Електронен бюлетин - електронният бюлетин ще ви бъде изпратен, ако сте ни предоставили своя имейл адрес и изрично разрешение и съгласие да получавате рекламно съдържание, известия на съответния доставчик, специални оферти, актуални оферти, промоционални материали и други персонализирани комуникации чрез електронна поща, която Администраторът счита за подходяща за директния маркетинг на продуктите.
 • Съгласие за лична, персонализирана комуникация - ако сте дали съгласие в уебсайта под каквато и да е форма за директна, персонализирана комуникация, администраторът може да ви изпрати подходяща информация по телефон, електронна поща, SMS/MMS, поща, печатни материали и всички други канали за комуникация.
 • Ако сте направили покупка в онлайн магазина www.marco-loretti.bg и сте се съгласили с Общите условия и сте ни предоставили вашия имейл адрес и мобилен номер (SMS), можем да ви изпратим имейли, предлагащи подобни продукти или услуги в съответствие с нашия законов интерес. Ако искате да оттеглите съгласието си, можете да го направите въз основа на първия имейл, който получите.
 • Въз основа на законния ни интерес, можем да се свържем с вас, използвайки данните, съдържащи се в публично достъпната обща директория.
 • Въз основа на законов интерес можем да ви изпратим печатни материали.
 • За да направим пазаруването ви възможно най-добро, можем също да обработим вашите лични данни чрез персонализиране на изпратеното съдържание и така ще получавате оферта, съобразена с вашите нужди. Офертата е създадена въз основа на вашите минали желания и покупки и се основава на нашия законен интерес. Личните данни могат да се използват за сегментиране и целенасочена реклама. Технологиите, позволяващи целенасочена реклама и изготвянето на подходящи, персонализирани оферти, са например бисквитките. Те позволяват съдържанието да се адаптира към нуждите и желанията на потребителя, който по този начин получава по-добри оферти в социалните мрежи и може да получи по-бърз достъп до съответните данни в браузърите. Те също така ни позволяват да проследяваме трафика от различни източници към уебсайта и да изпращаме данни на доверени бизнес партньори (социални мрежи, мрежи за търсене и т.н.).

В случай, че целта на използването на лични данни е директна реклама, за която изрично сте ни дали съгласие, администраторът ще маркира всички такива съобщения като реклама и потребителят винаги ще може самостоятелно да се отпише от получаването на такива рекламни съобщения.

 

Цялостна поддръжка на клиенти

За да разрешите всякакви неясноти и да получите информация относно продукти, цени, поръчки и друга информация, можете да се свържете с нас по всяко време чрез онлайн чат, имейл [email protected] или всеки друг комуникационен канал, наличен към този момент. Личните данни, които ни предоставяте (информация за абонат, номер на поръчка, история на поръчките, номер на акаунта и т.н.), ще бъдат обработвани единствено във връзка с вашата заявка и осигуряване на качествено обслужване. Основанието за обработката на данни за тази цел е договор за покупка, чието изпълнение изисква обработката или законовото задължение на двете страни в бизнес отношения.

 

Анализ на данни

Аналитичните данни, които получаваме при вашето посещение на уебсайта или това, че вие лично ни съобщавате своите данни, също могат да бъдат използвани за изследване и анализ. В повечето случаи данните, обработвани за изследователски цели, са анонимни, тъй като изследването се извършва въз основа на псевдоними; въпреки това в редки случаи те не са. Целта на такава обработка е цялостно разбиране на нуждите и желанията на нашите клиенти, идентифициране на пазарните тенденции, предоставяне на подходяща информация на клиента, разработване и усъвършенстване на продукти и услуги, законов интерес, подобряване на потребителското изживяване, показване на персонализирани реклами и подобряване на технологията и структурата на уебсайта.

 

Видове лични данни, които събираме

Личните данни, които можете да ни предоставите в съответствие с предназначението на всеки формуляр или различни други методи за събиране на лични данни, са както следва:

 • Имейл,
 • Име,
 • Фамилия,
 • Адрес на пребиваване,
 • Пощенски клон и пощенски код,
 • Държава,
 • Телефонен номер (стационарен или мобилен),
 • Име, адрес и данъчен номер на компанията (ЕИК).

Събирането на личните ви данни се основава на цифровата платформа или на това как я използвате (регистрация, поръчка, формуляри, аналитични инструменти). Чрез браузъра си изпращате личните си данни на нашия сървър, включително IP адреса, датата на посещение, часа на посещението, лимита на времето на сесията в уебсайта и референтния URL адрес, както и информация за вашия пол, устройство, операционна система и браузър.

В случай на страни, различни от субектите на данни, например в случаите, когато юридическо лице предоставя информация за определени лица на администратора, те гарантират, че са получили подходящо съгласие от субекта на данни, за да бъдат обработвани от администратора. В съответствие с чл. 14 от GDPR, администраторът трябва да предостави подобна информация на субекта на данни и всички данни в съответствие с Политиката за поверителност на доставчика и Общите условия.

Някои лични и анонимни статистически данни се събират чрез технологията за бисквитки и подобни механизми. Можете да прочетете повече за Политиката за бисквитките на адрес www.marco-loretti.bg.

В случай на поръчки, направени по телефона и комуникации (входящи и изходящи повиквания), разговорът се записва в съответствие с Параграф 7 от чл. 147 (Конфиденциалност на комуникациите) на ZEKOM-1, тъй като посочената разпоредба позволява записването на комуникации и свързаните с тях данни за трафика в контекста на легитимна търговска практика, за да се предостави доказателство за пазарната транзакция или друга бизнес комуникация. Страните ще бъдат информирани предварително за записа, неговата цел и периода, за който записът ще бъде съхраняван (те ще бъдат уведомени лично от служител по телефона или от автоматичен телефонен секретар). Записаната комуникация трябва да бъде изтрита незабавно и най-късно до края на периода, в който може да бъде оспорена отделна транзакция. Всички записи ще бъдат защитени внимателно и обработени в съответствие с Общите условия и Политиката за поверителност. При разговор по телефона, можем да събираме данни, които са ни строго необходими за изпълнението на поръчката, разрешаването на бюрократични проблеми и проверка на информацията, а в случай на вашето изрично разрешение - за лична комуникация и рекламни дейности.

 

Споделяне на лични данни с трети страни

Трети страни, които са наши партньори в обработката на данните

Ние не споделяме лични данни с неоторизирани трети страни и вашите лични данни са защитени съгласно най-високите стандарти за безопасност. Оценяваме доверието, което ни гласувате, като предоставите личните си данни, така че в определени случаи може да ги изпращаме само на доверени бизнес партньори, напр. страни, обработващи данните, с които имаме вътрешни договори за обработка и защита на личните Ви данни. Това се отнася до оторизирани лица, които се грижат за доставката на вашите продукти (собствен склад, логистичен център, куриер), финансови институции (плащане на поръчки - банки) и индивидуални партньори, които предоставят директни, лични комуникационни услуги от наше име. Достъп имат само конкретни служители, отговорни за предоставянето на услуги и поверителността на личните данни ги обвързва дори след прекратяване на трудовия договор или функция.

 

Социални мрежи, мрежи за търсене и други онлайн мрежи

Различни добавки за социални мрежи, мрежи за търсене и други онлайн мрежи са инсталирани на уебсайта www.marco-loretti.bg, които използват технологията с бисквитки, за да събират анонимни данни чрез браузъра и да ги изпращат обратно на сървъра на техните доставчици (като Facebook, Google и др.). Ако използвате тези мрежи, данните за вашата дейност и интереси също могат да бъдат достъпни за тези мрежи, тъй като сте се съгласили с техните условия и политики за поверителност. Ако искате да избегнете изпращането на данните си, може да излезете от тези онлайн мрежи и да прекратите използването им.

 

Вашите права по отношение на обработката на лични данни

Съгласно чл. 15, ал. 1 от GDPR, субектът на данни има право да получи от администратора потвърждение дали личните данни, отнасящи се до него или нея, се обработват или не, и когато случаят е такъв, имат достъп до личните данни и следната информация:

 • целта на обработката;
 • съответните категории лични данни;
 • получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити, по-специално получатели в трети държави или международни организации;
 • когато е възможно, предвидения период, за който ще се съхраняват личните данни, или, ако не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период;
 • съществуване на правото да се изисква от администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни относно субекта на данни или да се възрази срещу такава обработка;
 • правото да подадете жалба до надзорен орган;
 • цялата налична информация относно източника на лични данни, когато те не се събират от субекта на данни;
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, посочено в чл. 22, ал. 1 и ал. 4 от GDPR, и поне в тези случаи значима информация за съответната логика, както и важността и предвидените последици за субекта на данни от такава обработка.

Съгласно чл. 16 от GDPR, субектът на данни има право да получи от администратора без ненужно забавяне поправка на неточни лични данни, отнасящи се до него или нея.

Съгласно чл. 17 от GDPR субектът на данни има право да получи от администратора без ненужно забавяне изтриването на лични данни, отнасящи се до него или нея. Това е възможно, когато личните данни вече не са необходими за целта, за която са събрани или обработени по друг начин; когато субектът на данни оттегли съгласието си, въз основа на което се извършва обработването съгласно чл. 6, ал. 1, буква „а“ или чл. 9, ал. 2, буква „а“ от GDPR, и когато не съществува друго правно основание за обработката; когато субектът на данни възразява срещу обработката на данни съгласно чл. 21, ал. 1 от GDPR и не съществуват императивни легитимни основания за обработка на данните, или субектът на данни възразява срещу обработката на данни съгласно чл. 21, ал. 2 от GDPR; когато личните данни са обработени незаконно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити за изпълнение на правно задължение съгласно правото на Съюза или на държава-членка, което се прилага към администратора, или когато личните данни са събрани във връзка с предлагането на услуги за информиране на обществото, посочено в чл. 8, ал. 1 от GDPR.

Съгласно чл. 18 от GDPR субектът на данни има право да ограничи обработката от страна на администратора, когато субектът на данни оспорва точността на данните за период, позволяващ на администратора да провери точността на личните данни; когато обработването е незаконно и субектът на данни се противопоставя на изтриването на личните данни и вместо това иска ограничение на тяхното използване; когато администраторът на данни вече не се нуждае от тях за целите на обработката, но се изисква от субекта на данни да установи, упражни или защити правни претенции, или когато субектът на данни е повдигнал възражение относно обработката съгласно чл. 21, ал. 1 от GDPR, докато се провери, че законните основания на администратора отменят основанията на субекта на данни.

Съгласно чл. 20 от GDPR субектът на данни има право да получи личните данни, отнасящи се до него или нея, които той или тя е предоставил/а на администратора, в структуриран, често използван и машинно четим формат и трябва да има право да предава тези данни на друг администратор без пречки от страна на администратора, на когото са предоставени личните данни, когато обработката се основава на съгласието и когато обработката се извършва чрез автоматизирани средства.

Съгласно чл. 21, ал. 1 от GDPR, субектът на данни има право да възрази срещу обработването на лични данни. Субектът на данни има право да възрази на основания, свързани с неговата или нейната конкретна ситуация, по всяко време срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него или нея, което се основава на чл. 6, ал. 1, буква „д“ или „е“ от GDPR, включително профилиране въз основа на тези разпоредби. Ако администраторът не успее да демонстрира убедителни законни основания за обработка, които заменят интересите, правата и свободите на субекта на данни или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, администраторът не може повече да обработва личните данни.

Съгласно чл. 21, ал. 2 от GDPR, когато личните данни се обработват за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него или нея за такъв маркетинг, включително профилиране, до степента, която е свързана с такъв директен маркетинг.

Съгласно чл. 21, ал. 3 от GDPR, субектът на данни има право да възрази срещу обработването за целите на директния маркетинг и по-нататъшното обработване на лични данни за такива цели.

Съгласно чл. 22, ал. 1 от GDPR, субектът на данни има право да оспори използването на неговите или нейните лични данни въз основа единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което би имало значително въздействие върху него или нея и би имало правни последици по отношение на него или нея.

Съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR, субектът на данни има право да оттегли неговото или нейното съгласие за използването на лични данни по всяко време.

Можете да оттеглите съгласието си за обработката на лични данни, които предоставяте на администратора NextLevel, d.o.o., за един или повече комуникационни канали или за достъп и допълване на лични данни чрез:

 • имейл. Свържете се с нас на адрес [email protected],
 • чрез връзката за отписване, която се намира в горния или долния колонтитул на всяко промоционално съобщение. По този начин можете да оттеглите съгласието си за пряка, лична комуникация за въпросния комуникационен канал.

Вече няма да ви изпращаме електронни съобщения (имейли, SMS и др.) и друга директна, персонализирана комуникация, когато получим искането за оттегляне на съгласие. В случай на искане за изтриване на лични данни, достъп до лични данни, оттегляне на съгласие или във връзка с упражняването на други права, ние ще направим всичко по силите си, за да изпълним вашето желание в рамките на петнадесет (15) дни най-късно. След като оттеглите съгласието си за лична, директна комуникация чрез един или повече комуникационни канали, вече няма да ви изпращаме промоционални съобщения или ще изтрием всички ваши лични данни.

Администраторът ще изтрие личните ви данни веднага след изтичане срока на валидност за конкретната цел, за която преди това сте дали съгласието си, или след изричното ви искане за оттегляне или изтриване на лични данни.

Политиката за поверителност е приета на 16 октомври 2020 г. и е в сила оттогава.